İş Güvenliği - Tuzla Osgb
15338
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15338,bridge-core-2.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive,elementor-default

İş Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanlığı

20 Haziran 2012 Tarihinde Yasalaşan Ve 30 Haziran 2012 Tarihinde 28339 Sayılı Resmi Gazete De Yayınlanarak Yürürlüğe Giren 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Gereği, Kamu Ve Özel Sektöre Ait Bütün İşlere Ve İşyerlerine, İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması, Sürdürülmesi Ve Mevcut Durumun İyileştirilmesi Amacıyla Çalışmalar Yapılması Zorunluluğu Getirilmiştir.

Acil Durum Eylem Planı

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında 18 Haziran 2013 Tarihinde İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girmiştir. Acil Durum, İşyerinin Tamamında Veya Bir Kısmında Meydana Gelebilecek Yangın, Patlama, Tehlikeli Kimyasal Maddelerden Kaynaklanan Yayılım, Doğal Afet Gibi Acil Müdahale, Mücadele, İlkyardım Veya Tahliye Gerektiren Olaylar Olarak Tanımlanır. Bu Durumlar Karşısında Yapılacak İş Ve İşlemler Uygulamaya Yönelik Eylemlerin Yer Aldığı Plan İse Acil Durum Planıdır.

Risk Analizi ve Değerlendirme

29 Aralık 2012 De Yayınlanan 1 Ocak 2013’den İtibaren Yürürlüğe Giren İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği’ne Göre İşveren Çalışma Ortamının Ve Çalışanların Sağlık Ve Güvenliğini Sağlama, Sürdürme Ve Geliştirme Amacı İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Risk Değerlendirmesi Yapmak Veya Yaptırmak Zorundadır.

Periyodik Bakım ve Ölçüm

25 Nisan 2013 Tarihinde Yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Gereği İşveren, İşyerinde Kullanılacak İş Ekipmanının Yapılacak İşe Uygun Olması Ve Bu Ekipmanın Çalışanlara Sağlık Ve Güvenlik Yönünden Zarar Vermemesi İçin Gerekli Tüm Tedbirleri Alması Gereklidir.

İSG Kurulu Oluşturma

6331 Sayılı Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Madde 22’e Göre; Elli Ve Daha Fazla Çalışanın Bulunduğu Ve Altı Aydan Fazla Süren Sürekli İşlerin Yapıldığı İşyerlerinde İşveren, İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışmalarda Bulunmak Üzere Kurul Oluşturması Gereklidir. İşveren, İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatına Uygun Kurul Kararlarını Uygulamakla Yükümlüdür.

Ortam Ölçümleri

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Çalışma Ortamının Ölçülebilir, İzlenebilir Bir Şekilde Ele Alınmasını, İşyerinde Termal Konfor Ve Fiziki Şartlar Açısından Uygunluğunun Sürekli Kontrolü Gerektirmektedir. Bu Kapsamda İşveren, Çalışma Ortamında Yapılan İşten Dolayı Ortaya Çıkan, Çalışanların Sağlık Ve Güvenliğini Olumsuz Etkileyen Faktörleri Belirlemek, Takibini Yapmak, Ve Önlemini Almak Gerekli Ölçüm Ve Değerlendirmeleri Gerçekleştirmek Ve Uygun Bir Çalışma Ortamı Sağlamakla Yükümlüdür.

Yıllık Değerlendirme Raporu

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Ve Kanuna Dayanılarak Çıkartılan Yönetmelikler Kapsamında Yapılan Risk Değerlendirmeleri, Ortam Ölçümleri İşe Giriş Muayeneleri, Periyodik Muayeneler, Radyolojik, Biyolojik, Toksikolojik Analizler, Fizyolojik Ve Biyolojik Teslter, Eğitim Çalışmaları İle Diğer Çalışmalar Değerlendirilir.

Çalışma Ortamı Gözetimi

Sağlıklı Ve Güvenli Bir Çalışma Ortamının Oluşturulması, Çalışma Hayatının Öncelikli Şartıdır. 30 Haziran 2012 Tarihinde Yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu İşverene Ve İşçilere Çalışma Ortamının Gözetimi İçin Çeşitli Yükümlülükler Yüklemiştir. İşverenler İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması İçin Gerekli Her Türlü Önlemi Almak, Araç Ve Gereçleri Noksansız Bulundurmak, İşçiler De İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Alınan Her Türlü Önleme Uymakla Yükümlüdürler.