Sağlık Hizmetlerimiz - Tuzla Osgb
14495
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14495,bridge-core-2.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive,elementor-default

Sağlık Hizmetlerimiz

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri Hekimi : İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinde Görevlendirilmek Üzere Bakanlıkça Belgelendirilmiş Hekimdir.Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB): İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Sunmak Üzere, Gerekli Donanım Ve Personele Sahip Olan Ve Bakanlıkça Yetkilendirilen Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Faaliyet Gösteren Şirketlerce Kurulan Ve İşletilen Müesseselerdir.

 

 

Tehlike Sınıfı: İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından, Yapılan İşin Özelliği, İşin Her Safhasında Kullanılan Veya Ortaya Çıkan Maddeler, İş Ekipmanı, Üretim Yöntem Ve Şekilleri İle Çalışma Ortam Ve Şartlarıyla İlgili Diğer Hususlar Dikkate Alınarak Az Tehlikeli, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Olarak Belirlenen Ve İşyerinin Yer Aldığı Tehlike Sınıfıdır. İşyeri Hekimi İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini İşyerinin Tehlike Sınıfı, Sektörü Ve İşçi Sayısına Göre Belirlenen Sürelerden Az Olmamak Kaydı İle Yürütür.

İşe Giriş Muayeneleri

Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu işyeri Hekimleri Gerekli Laboratuvar Tahlil – Tetkiklerini , Akciğer Röntgen Filmlerini , Solunum Fonksiyon Testi (SFT) , İşitme Testi (ODYO) , Göz Muayenesi , Kan Tahlilleri, İdrar Tahlilleri , Portör (Gaita, Boğaz, Burun Kültürü Ve Gaita Mikroskobisi) Muayenelerini Yapar Ve İşe Uygunluklarını sağlık raporu Belgelerler.

 

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu Hassas Risk Grupları, Meslek Hastalığı Tanısı Veya Şüphesi Olanlar, Kronik Hastalığı Olanlar, Madde Bağımlılığı Olanlar, Birden Fazla İş Kazası Geçirmiş Olanlar Gibi İşçilerin Uygun İşe Yerleştirmeleri İçin Koruyucu Sağlık Muayenelerini Yaparak ve bu rapor ile iş için sağlık raporu‘nu düzenlerler

 

İş İçin Sağlık Raporu

Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolünü Sağlar, Bağışıklama Çalışmaları Yaparak İşyeri Ve Eklentilerinin Genel Hijyen Şartlarını Sürekli İzleyip Denetlerler.

Periyodik Sağlık Taraması

Aşağıdaki Hallerde Çalışanların Sağlık Muayenelerinin Yapılmasını Sağlamak Zorundadır:

 

İşe Girişlerinde,
İş Değişikliğinde,
İş Kazası,
Meslek Hastalığı Veya Sağlık Nedeniyle Tekrarlanan İşten Uzaklaşmalarından Sonra İşe Dönüşlerinde Talep Etmeleri Hâlinde,
İşin Devamı Süresince, Çalışanın Ve İşin Niteliği İle İşyerinin Tehlike Sınıfına Göre Bakanlıkça Belirlenen Düzenli Aralıklarla,
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde Çalışacaklar, Yapacakları İşe Uygun Olduklarını Belirten Sağlık Raporu Olmadan İşe Başlatılamazlar,

 

Bu Kanun Kapsamında Alınması Gereken Sağlık Raporları, İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Biriminde Veya Hizmet Alınan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetlerinde Görevli Olan İşyeri Hekiminden Alınır.

Mobil Sağlık Taraması

İşyerlerinde Çalışanların Sağlık Muayenelerinin de Yapılması Yasal Bir Yükümlülüktür.

 

Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.

 

Bu hizmetlerimizi kendi donanımlı Gezici İsg aracımızla Mobil Sağlık araçlarımızla “mobil olarak” işyerlerinizde sunmaktayız. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

Odyometri

Mobil Sağlık Tarama Aracımızda, işitme testi, uygun izolasyonu yapılmış özel kabinde yapılmaktadır. Test sonuçları Kulak Burun Boğaz Uzmanı veya odyometris tarafından değerlendirilerek raporlanmaktadır. Kemik ve hava yolu.

 

İnsan kulağının duyabileceği ses frekans aralığı 20 Hz – 20000 Hz dir. İnsan kulağı 0,0002-2000dyne/cm2’lik basınçlara yanıt verebilen bir organdır. Normal yetişkin bir insan 16 Hz’den 20000 Hz ‘e kadar olan frekans bölgelerindeki sesleri işitebilir. Orta ve yüksek frekanslardaki sesleri duyma yeteneği ilerleyen yaşla birlikte azalır.

Solunum Fonksiyon Testi

Solunum fonksiyon testleri (SFT), spirometri denen cihazlar ile yapılan, kişinin havayı zamanla ilişkili olarak nasıl soluduğunu belirleyen yani akciğerin kapasite ve işlevlerini sayısal olarak ölçen, göğüs hastalıkları uzmanlarının tanı için sıkça başvurduğu fizyolojik testlerdir. Spirometrik inceleme akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir.

Meslek hastalıklarının tanı tarama ve maluliyet değerlendirmesinde rutin olarak kullanılır. Aynı zamanda çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları ortam şartlarına karşı akciğerlerin fonksiyonel sağlığını takip edebilmek için rutin sağlık taramalarının en önemli parametrelerinden birisidir.

Kan ve İdrar Tahlili

Kan Tahlilleri

 

TAM KAN SAYIMI(Hemogram) : Kan hücrelerinin çeşitleri ve sayıları hakkında önemli bilgiler veren bir testtir ve tam kan sayımı anlamına gelmektedir. Kanda yer alan lökosit (Beyaz küre/akyuvar) , eritrosit (kırmızı küre/alyuvar), hemoglobin, hematokrit, trombosit gibi kan hücre elemanlarının sayılarını ve oranlarını veren testler bütündür.
ALT(Alanin Aminotransferaz,SGPT):Karaciğer ve safra kanalı hastalıklarının ayırıcı tanısında
AST(Aspartat Aminotransferaz,SGOT): Karaciğer,safra kanalı,kalp ve iskelet kası hastalıklarının ayırıcı tanısında
ÜRE: Kronik böbrek hastalıklarının takibi,azot dengesinin değerlendirilmesi
KREATİNİN: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde
GLUKOZ: Diabetes Mellitus tarama ve tedaviye cevabın izlenmesi
(Normal açlık kan şekeri; 70-115 mg/dl )
(Normal tokluk kan şekeri 80-140 mg/dl)
*Ölçümün yapıldığı cihazlar arasında referans aralıkları değişkenlik gösterebilir.
*Parmaktan alınan kanla yapılan şeker ölçümü ile damardan alınan kanın santrifüj edilmesiyle yapılan şeker ölçümü arasıda yaklaşık %15 fark oluşur.

Akciğer Grafisi

Akciğer filmi; posteriordan (arkadan), anterior (öne) yönüne x-ışını kullanılarak iyonize radyasyon ile görüntü elde eden göğüs hastalıkları kapsamında akciğer ve mediastendeki lezyonların tanı ve teşhisini amaçlayan yöntemdir.

 

Çekim nedenleri arasında en temel tanılar enfeksiyona bağlı hastalıklar, nodül ve tümöre bağlı kanser ön tanısı, pnömani,KOAH,kemik yapıda oluşan fraktürler, bronş ve akciğeri besleyen damarlar üzerindeki tıkanıklık durumu,iç kanama değerlendirmesi, kistik fibroz,kostofrenik ve kardiofrenik sinüs açıklığı değerlendirmesi, yumuşak doku patolojisi, mesleki hastalıklara bağlı patalojik durumlar gibi birçok değerlendirmede kullanılır.

Elde edilen görüntü radyolog hekim tarafından Trekea’nın orta hat ile ilişkisi, kardiotorasik oran,aorta ve pulmoner arterler, her iki hilus, akciğer parankimi, pnömötoraks varlığı, kemik yapı kontrölü,plevral effüzyon gibi durumlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve hasta raporu oluşturulur.

Portor Muayenesi

Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseselerde çalışanlarda portör taramaları yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca halk sağlığı açısından da çok önem taşımaktadır. Mobil portör ekimiz ve mobil sağlık aracımız işyerlerinize gelerek bu uygulamaları sizin için yapmakta ve takip etmektedir.

 

Portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır;

PORTÖR MUAYENESİ; Kültürlerin sonuçlarının çıkması 2-3 günü bulabilir.
BURUN KÜLTÜRÜ: Genellikle iş yeri taramalarında veya burunda yerleşen s.aureus gibi patojen bakterileri ayırt etmek için yapılan bir testtir.
BOĞAZ KÜLTÜRÜ: Genellikle boğazdaki bakteriyel enfeksiyonu( streptekok) teşhis etmek için yapılır.
GAİTA KÜLTÜRÜ: Gaitada (dışkıda) barsak enfeksiyonuna bağlı bakteriyel kökenli bir enfeksiyon olup olmadığının araştırılması için yapılmaktadır.
GAİTA MİKROSKOBİSİ: Gaitanın fresh incelenmesi, gaitada amip araştırması, gaitada parazit araştılması için yapılan bir testtir.

Göz Muayenesi

Görme kusurlarına bağlı kazaların engellenmesi ve buna bağlı yaralanmaların en alt düzeye inmesi için TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygulanan yönetmelik gereği göz taramaları kurumlarca yılda bir kez yapılmalıdır.

 

Mobil Sağlık Tarama Aracımızda, teknisyenli ve ya opsiyonel olarak doktorlu göz muayeneleri yapılmaktadır.

Göz tansiyonu ölçümü
Renk körlüğü teşhisi
Astigmat ölçümü
Göz ölçümleri

Laboratuvar Tetkitleri

Mobil Sağlık Tarama Aracımızda bulunan laboratuarımızda numuneleri alınan, İşçiler ve çalışanlar için sektörlere göre yapılması zorunlu olan Hemogram , TIT, SGOT, SGPT, GammaGT, İdrarda Fenol, Kanda Kadmiyum, Kanda Kurşun, Kanda Bakır, Kanda Magnan, Sedimantasyon, Hbs Ag, Anti Hbs, HCV (eliza) vb. tetkikler, uzmanlarımız tarafından ileri teknolojik yöntemlerle çalışılmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

Aşı Uygulamaları

TETENOZ AŞISI:

*Tetenoz (C. Tetani ) bakterilerinin neden olduğu ölüme dahi yol açabilen sinir sistemi enfeksiyonudur ve yaralanmalar karşısında bu enfeksiyondan korunmak için öncesinde ve sonrasında aşı uygulanması gerekmektedir.
*Erişkin primer aşılama 3 dozdur;
1.DOZ yapıldıktan (4 hafta sonra) 2.DOZ yapılmalı;
2.DOZ yapıldıktan 6-12 ay sonra da 3.DOZ tetenoz aşısı yapılmalıdır.
*Çalışma şartları ,yaralanmanların çeşitine göre ve yaşam şartlarına göre aşının tamamlanan dozlarının koruyuculuğu 5 – 10 yıl arası değişebilmektedir.
HEPATİT B AŞIŞI: Bu aşı hepatit B virüsünün oluşturduğu hepatit B enfeksiyonlarına karşı aktif bağışıklama kazanılmasını sağlar.
*Erişkin primer aşılama 3 dozdur;
1.DOZ yapıldıktan (4 hafta sonra) 2.DOZ yapılmalı;
2.DOZ yapıldıktan 6-12 ay sonra da 3.DOZ hepatit B aşısı yapılmalıdır.